ਵੈਕਿਊਮ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼

  • ਵੈਕਿਊਮ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼

    ਵੈਕਿਊਮ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼

    ਵੈਕਿਊਮ ਇੰਸੂਲੇਟਿਡ ਹੋਜ਼, ਅਰਥਾਤ ਵੈਕਿਊਮ ਜੈਕੇਟਿਡ ਹੋਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਤਰਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਤਰਲ ਆਰਗਨ, ਤਰਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ, ਐਲਈਜੀ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਈਪਿੰਗ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਦਲ ਵਜੋਂ।